Diskos Jyväskylä ry

Toiminnassamme on mukana jääurheilijoita aina pienistä lapsista aikuisiin. Nuorimmat urheilijanalut löytyvät luistelukouluista ja varttuneimmat osallistuvat harrastesarjaan (NHL) tai aikuisten pipolätkään. Suosituissa kiekkokouluissa nuorimmat lapset ovat 3-vuotiaita.

Visio:

Diskos Jyväskylä ry on perinteitään vaaliva ja niitä kunnioittava seura, joka pyrkii uudistumaan, kehittymään ja kantamaan yhteiskuntavastuunsa lasten ja nuorten kasvattajana sekä liikunnallisen elämäntavan opettajana. Diskoksen toimintaan osallistumalla lapsella on mahdollista edetä aina huippu-urheilijaksi saakka. Diskoksen valmennustoiminta pyrkii kehittämään lapsia ja nuoria kokonaisvaltaisesti ja näin osallistumaan hyvän elämän laaja-alaisen pohjan rakentamiseen sekä auttamaan heitä matkalla kohti huippu-urheilijaksi kehittymistä. Diskos pyrkii pitämään harrastamisen kulut maltillisina, jotta harrastusmahdollisuus säilyisi mahdollisimman monelle.

Periaatteita:

Juniorityön yhtenä tärkeimmistä tekijöistä on tuottaa elämyksiä lapsille, joista hyvänä esimerkkinä ovat edellä mainitut kiekkokoulut. Varsinaisten ikäkausijoukkueiden toiminnassa painotetaan arvojamme, joita ovat yhdenvertaisuus, yksilön arvostaminen, kasvatuksellisuus ja yhteisöllisyys.
U8-U14 ikäluokissa Diskoksessa "kaikki pelaa" tarkoittaa, että kaikki todellakin pääsevät pelaamaan. Sitoutuminen seuran, oman joukkueen, jääkiekon ja urheilun pelisääntöihin sekä pelisääntökeskustelut vanhempien kesken tukevat tomintamme arvopohjaa. Näillä periaatteilla pystytään takaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle tasapuoliset oikeudet harrastukseen niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti sekä mahdollistetaan kehittyminen jääurheilutaidoissa.

Diskoksen junioritoiminnan tavoitteet:

- lähtökohtana lapsi ja nuori
- kasvattaa lapsista ja nuorista hyviä sekä tasapainoisia ihmisiä jokapäiväiseen arkielämään, myös jääurheilun ulkopuolella
- osaava ja monipuolinen toiminta
- tarjota harrastusmahdollisuus jääurheilun parissa mahdollisimman monille
- kannustaa ja antaa mahdollisuus edetä jääurheilijan uralla mahdollisimman pitkälle

Ongelmanratkaisutyöryhmä

- Seuran toimihenkilöiden ja työntekijöiden puoleen voi kääntyä kaikissa seuran toimintaan liittyvissä asioissa.
- Pelaajien oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvät tapaukset, joita ei saada käsiteltyä joukkueen sisällä, voidaan viedä ongelmanratkaisutyöryhmän pohdittavaksi. Työryhmään kuuluvat seuran puheenjohtaja, urheilujohtaja ja yksi vanhempien edustaja.

Puheenjohtaja Pekka Vesterinen

Diskos Jyväskylä ry

Sykeraitti 7
40630 Jyväskylä

y-tunnus:1061742-6