Joukkue

Lappalainen Jasper
Roikonen Aatu
Siljander Ville
Hämäläinen Rasmus
Klemi Topi
Koljander Rasmus
Maaniemi Vilho
Nurminen Luca
Piispanen Valtteri
Reimi Atte
Reimi Tatu
Saxberg Albert
Timonen Anton
Tuppurainen Martti
Virtanen Arttu
Vähäkoski Arttu

Toimihenkilöt