Joukkue

Helenius Jonne
Koljonen Lassi
Kurra Toivo
Linna Eelis
Nygård Joona
Pihlajisto Ville
Rantanen Joel
Syrjälä Peetu
Uusikylä Joel
Uutela Joona
Auvinen Daniel
Hämäläinen Rasmus
Holopainen Henri
Klemi Topi
Koljander Rasmus
Nurminen Luca
Piispanen Valtteri
Reimi Tatu
Roikonen Aatu
Siljander Ville
Timonen Anton
Tuppurainen Martti
Vähäkoski Arttu
Virtanen Arttu

Maalivahti

Kovanen Sisu
Raekallio Akseli
Reimi Atte

Toimihenkilöt

Diskos Jyväskylä ry

Sykeraitti 7
40630 Jyväskylä

y-tunnus:1061742-6