Joukkue

Hämäläinen Eetu
Kurra Toivo
Linna Eelis
Nygård Joona
Pihlajisto Ville
Uusikylä Joel
Hämäläinen Rasmus
Klemi Topi
Koljander Rasmus
Nurminen Luca
Piispanen Valtteri
Reimi Tatu
Roikonen Aatu
Siljander Ville
Timonen Anton
Tuppurainen Martti
Vähäkoski Arttu
Virtanen Arttu

Maalivahti

Reimi Atte

Toimihenkilöt