Kerätään henkilö- ja oppilaitostiedot JUAK ilmoittautumista varten